قسمت شانزدهم آموزش نرم افزار آتوپلی استدیو

…. طراحی آزمون و دکمه ی دایره ای  …..

تهیه و تنظیم : استاد رضا اتابک

برای دانلود این فیلم آموزشی به کانال آپارات سایت جامع طراحی محتوای الکترونیکی

aparat.com/mohtavasazbartar