قسمت پانزدهم آموزش نرم افزار آتوپلی استدیو

…. طراحی چک باکس مخصوص آزمون  …..

تهیه و تنظیم : استاد رضا اتابک

برای دانلود این فیلم آموزشی به کانال آپارات سایت جامع طراحی محتوای الکترونیکی

aparat.com/mohtavasazbartar