12589

طراحی پروژه های محتوای الکترونیکی و بازی های آموزشی به کمک کادر حرفهای از طراحان

طراحی محتوای الکترونیکی درسی و آموزشی برای مدارس و آموزشگاه ها

طراحی پروژه های دانشجویی محتوای الکترونیکی

طراحی محتوای الکترونیکی و بازی آموزشی برای معلمان

برای مشاهده نمونه کارهای انجام شده و توانایی های نرم افزار به منوی نمونه کارها مراجعه کنید

 ….. کافیست با ما تماس بگیرید …..

شماره تماس

۰۹۲۱۴۲۸۶۰۱۳

کانال اختصاصی سایت

telegram.me/mohtavasaz

پست الکترونیک

mohtavasaz@gmail.com