flash 1

flash 1

اولین قسمت از مجموعه بزرگ بازی های آموزشی

این مجموعه شامل :

آشنایی با جمع اعداد

آشنایی با ساعت

شناخت کسر ها

آَشنایی با واحد اندازه گیری

جمع و تفریق اعداد

دنباله ها

شناخت اعداد با شکل

شناخت ساعت ها

شناخت کسر ها ۲

مرتب کردن اعداد

برای دانلود این مجموعه شگفت انگیز روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود