2016-02-23_7-53-32

2016-02-23_7-53-32

دومین قسمت از مجموعه ی بزرگ بازی های آموزشی فلش

این مجموعه شامل :

آموزش ضرب کسرها

آموزش ضرب و جمع اغداد

آموزش موقعیت اعداد

بازی ضرب کارتی

تست هوش

تفریق اعداد

جمع اعداد تک رقمی ۲

جمع اعداد

شناخت اعداد با شکل

ضرب و تفریق اعداد

برای دانلود این مجموعه ی شگفت انگیز روی لینک زیر کلیک کنید .

دانلود