2016-02-24_9-29-30

2016-02-24_9-29-30

قسمت سوم مجموعه بزرگ بازی های آموزشی فلش

این مجموعه شامل :

آموزش شمارش اعداد

آموزش ضرب اعداد

آموزش ضرب اعداد ۲

بازی اعمالی ریاضی ( جمع ، ضرب ، تفریق ، تقسیم )

بازی آموزش جمع اعداد

بازی با اعمال ریاضی

بازی تفریق اعداد

بازی ضرب اعداد

بازی ضرب اعداد ( ۲ )

آشنایی  با ترازو

برای دانلود این مجموعه کم یاب روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود