2016-02-25_9-40-23

2016-02-25_9-40-23

قسمت چهارم مجموعه ی بزرگ بازی های آموزشی .

این مجموعه شامل :

آشنایی با اعداد محور

آشنایی با اعداد و جمع و تفریق

آنایی با ترازو

آشنایی با دنباله ها

آموزش اشکال هندسی

آموزش اعداد اعشاری

آموزش اعداد انگلیسی

آموزش جمع و تفریق اعداد

بازی جمع و تفریق

آموزش دنباله ها

برای دانلود این مجموعه ی فوق العاده زیبا روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود