2016-03-12_8-25-05

2016-03-12_8-25-05

قسمت پنجم مجموعه ی بزرگ بازی های آموزشی .

این مجموعه شامل :

اشکال هندسی

آشنایی با اعداد اعشاری

آنایی با ترازو و جمع اعداد

آموزش تقسیم اعداد

آموزش اشکال هندسی

آموزش جمع اعداد

آموزش جمع و تفریق ۱

آموزش جمع و تفریق اعداد ۲

بازی جمع و تفریق۳

آموزش کسرها

برای دانلود این مجموعه شگفت انگیز روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود