2016-05-20_17-19-10

2016-05-20_17-19-10

بیش از ده بازی ریاضی فلش مخصوص استفاده در تدریس و ….

به شما علاقه مندان تولید محتوا توصیه می شود حتما از این فایل ها برای طراحی پروژه های خود الهام بگیرید .

این مجموعه شامل بازی های :

اشکال هندسی

شمارش

ضرب و تقسیم

ترازو

و…… است

برای دانلود این مجموعه ی گفت انگیز روی لینک زیر کلیک کنید .

دانلود