2016-06-07_13-36-34

2016-06-07_13-36-34

نمونه محتوای الکترونیکی آموزش عربی درس دهم پایه نهم که مقام دوم رو در پایگاه کیفیت بخشی عربی کسب کرده و توسط خانوم فراهانی از استان خوزستان تهیه شده .

دانلود این محتوای جذاب رو به شما عزیزان توصیه می کنم .

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود