2016-06-08_08-55-51

2016-06-08_08-55-51

مجموعه ده بازی فلش آموزشی بسیار جذاب مخصوص استفاده در کلاس های درسی و محتواهای آموزشی

این مجموعه شامل :

اعمال ریاضی

جمع اعداد

بزرگتر و کوچکتر

کسر

زنجیره غذایی

یافتن اعداد

و……

می باشد ، توصیه می کنم حتما این مجموعه فوق العاده رو دانلود کنید و در طراحی بازی های آموزشی از این ها الهام بگیرید .

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید .

دانلود