parandeh-articulate-ir (9)

مجموعه ای از کاراکتر پرنده بامزه

مناسب استفاده در پروژه های الکترونیکی و نرم افزارهای آموزشی

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

….. دانلود …..

توجه ….. توجه

تصاویر زیر تنها نمونه های محدودی از کاراکترهای جذاب موجود در این مجموعه اند . برای دانلود تمام مجموعه روی لینک بالا کلیک کنید.